Vad är dubbelbokföring? En del av bokföringens historia

Den italienske franciskanermunken och matematikern Luca Pacioli (Fra Luca Bartolomeo de Pacioli) var den person som år 1494 skrev ner de grundläggande principerna för dubbelbokföring i boken ”Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita“, publicerad i Venedig. Dessa principer runt dubbelbokföring har varit i sort sett de samma under 500 års tid.

Nu undrar du säkert varför dessa principer togs fram, eller så är du bara nyfiken på hur du tillämpar dessa på bästa sätt eller vill få hjälp med redovisningen på ett professionellt sätt. Här nedan får du mer information om historien runt dubbelbokföring och bokföringens historia.

Dubbelbokföring förr

Luca Pacioli var en viktig samarbetspartner till uppfinnaren Leonardo Da Vinci, och kallades också för Luca di Borgo efter sin födelseort Borgo Sansepolcro, Toscana i Italien.

Boken som skrevs med principerna om dubbelbokföring, hade ett viktigt syfte och det var att köpmän skulle använda den dubbla bokföringen eftersom behovet av ett välfungerande system fanns. Företagen som sysslade med handel växte, ur ett historiskt perspektiv, och behovet för att tydligt kunna se exempelvis vinster och förluster, samt skulder ökade i takt med att företagen ökade i både mängd och storlek.

Verksamheterna hade blivit alltmer komplicerade och behovet av ett bättre system hade blivit uppenbart. Luca Pacioli´s system för dubbelbokföring möjliggjorde förbättrad effektivitet för företagarna och gav en ökad lönsamhet. Bokens avsnitt för dubbelbokföring användes internationellt som lärobok i bokföring fram till mitten av 1600-talet, och dess principer är än idag vedertagna begrepp inom dubbelbokföringen för företag – vilket visar detta bokföringssystems utmärkta effektivitet.

Hur dubbelbokföring ser ut idag

Idag finns det en internationell standard för hur dubbelbokföring ser ut. Denna ser ut på det sättet att alla transaktioner till och från företaget ska registreras på kredit och debet. När du vill se resurserna som kommer in till företaget och kommer från samt använder för transaktioner så ska du kunna se dessa under kredit. Ett exempel har du i att transaktioner som faller under kredit genom att använda transaktioner från kassan för att köpa nya resurser till företaget. Vid detta exempel minskar pengarna i kassan, och du har då nya produkter som du bokför på debet. Balansen stämmer när summan på debet motsvarar den totala summan på kredit.