Roboten ersätter människan på jobbet

Robotar har använts under en relativt lång tid. Framförallt Inom industri- och näringsliv i Sverige. Idag ser vi ett ökat intresse för att skapa mer mänskliga robotar och de besitter en hög grad av artificiell Intelligens. Japan är ett av de ledande länderna vad det gäller robotteknologi. Här finns Erica – världens smartaste robot och hon är japanska.

Det är ingen slump att Japan är det land i världen som satsar stora belopp på att skapa robotar med artificiell intelligens och där varje ny generation av robot blir alltmer lik en människa. Landets födelsetal har legat på underskott i årtionden, en åldrande befolkning och med i princip noll invandring. Sammantaget leder detta till att levnadsstandarden i Japan har börjat sjunka och på sikt kommer den att sjunka alltmer om inget radikalt händer eller förändras. Ekonomiskt går det inte att hålla ihop landet med en föråldrad befolkning som lever allt längre med ett ständigt sjunkande födelsetal. Roboten kan ses, och gör det faktiskt redan nu, som en lösning på att hålla ekonomin i schack – i det barnlösa Japan.

I Japan är roboten en hjälte

I Japan finns en lång tradition av roboten som vän och räddare i nöden. Alltsedan cyborgen ”Atom Boy” framtecknandes början av femtiotalet har roboten varit en hjälte och vän i tider av kris. Robotar och artificiell intelligens ses i Japan ur ett mycket positivt perspektiv. Pragmatismen kring att robotar kommer att behövas i framtiden för att både behålla levnadsstandard och produktion – är något majoriteten av japaner är helt överens om. Redan idag används robotar för att översätta text och språk i Japan.

Erica – världens smartaste robot

Professorn Ishiguro i Japan har skapat världens idag smartaste robot, hennes namn är Erica. Enligt professorn finns det inga gränser för var artificiell intelligens kan befinna sig inom ett par år framåt. När robotar likt Erica kan bli programmerade att lära av sina egna erfarenheter. Då finns det egentligen inga gränser för hur intelligent en robot kan bli. Redan idag finns det hotell i Japan där arbetskraften till 90 % består av robotar. Den enda kostnaden är underhåll och drift. Det bästa med robotar är att de aldrig kommer att begära en löneförhandling!