Rekrytera rätt personal enkelt och smidigt

Att rekrytera en person till en specifik tjänst är mer tidskrävande än vad en kan tro, särskilt om man som företaget väljer att göra det utan hjälp utifrån.

 

En rekryteringsprocess fram till anställningen innefattar:

 

  • Kravspecifikation
  • Kandidatsökning i olika kanaler och nätverk
  • Intervjuer på telefon och i möte
  • Tester av personlighet och kognitiva styrkor
  • Referenstagning

 

 

Det är alltså en hel del som ska göras och ändå blir det inte alltid rätt. Då ska hela processen göras om. Med hjälp från proffs med expertis i ämnet blir det lättare och du sparar mycket tid. Kolla in http://www.andara.se/sok-personal/rekrytera-personal/ bland annat, för att få hjälp med delar av eller hela rekryteringsprocessen.

 

Socionomer är något som alltid behövs, det är ett yrke som det kan vara svårt att hitta rätt personer till. När många kommuner behöver socionomer blir det konkurrens om de personer på arbetsmarknaden som man verkligen vill locka till sig. I en artikel i Sydöstran går det att läsa om hur en kommun laborerar med sextimmarsdag för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för att rekrytera och behålla socionomer.

 

 

Kartlägg och validera kompetens inför rekrytering

 

Det är inte heller lätt att kartlägga och validera kompetens när man letar efter rätt person, till en tjänst som till exempel socionom. I en intressant nyhet i Dagens Nyheter går det att läsa om hur Swedish Standards Institute tillsammans med Statens institutionesstyrelse har tagit fram en vägledande standard för just rekrytering. För när arbetsgivare står inför rekrytering av tjänster kan det vara skönt att ha stöd i sitt beslut av person, i denna standard ingår både kompetenskartläggning och bedömning. Ska du till exempel hitta en lämplig person för tjänsten som socionom efterfrågar du med stor sannolikhet omsorgskunskap och empati hos den som ska anställas. Detta ska även ge en kvalitetssäkring samt ge trygghet åt de personer som valideras genom standarden.

 

Veta vad för kompetenser som saknas

 

Om en individ testas genom denna standard vet den sedan vad den behöver fylla på med för kompetenser för att nå upp till en rimlig nivå och passa för jobbet som till exempel socionom. Standarden är vidare väldigt allmän och det är meningen att den ska anpassas för varje enskild bransch. Mer om rekrytering går det att läsa om här.