Mänsklig översättning eller via AI?

Du som har en bred målgrupp bör verkligen överväga att ha flera språk i din kommunikation till kund. Det kan gälla i allt från mailutskick, språk på hemsida och annat. Dels för att Sverige inte bara är ett land för svenska språket och dels för att många verksamheter har kunder utomlands. Idag har utvecklingen gått så långt att artificiell intelligens som Google utvecklat kan göra översättningar åt oss. Men frågan är hur bra detta fungerar.

När det kommer till marknadsföring så är det förmodligen ofta bättre att använda sig av mänskliga översättningar. http://www.avison.se/ är en byrå som kan hjälpa med detta. Men när det kommer till saker som enstaka översättningar av meningar, tillexempel för att förstå en kund, så är Google Translate ett verktyg som kan vara bra att använda. Men tyvärr kan resultatet av denna översättning länge varit något som kan bli helt fel. Men tekniken har förbättrats.

Ny teknik har gjort översättningen bättre

Det är inte helt lätt att översätta mellan olika språk, inte ens för människor. Detta för att man måste förstå sammanhang, och det kanske inte alltid är helt enkelt. Mänskliga översättare lägger massor av tid på att förstå och lära sig språk, och att implementera denna kunskap i teknik kan man därför förstå varför det inte är helt lätt.

Det är dryga 10 år sedan som Google lanserade sin tjänst Google Translate. Tjänsten fungerade då ändå helt okej, men ibland blir dock resultatet för översättningen ganska märklig och stundtals helt felaktig. Detta system tog mening efter mening och översatte enskilda ord, utan sammanhang, skriver SVD i en artikel. Detta fungerade således bara bra när de språkliga reglerna var tydliga.

Google har ändrat systemet för översättning

Men i början på 2016 ändrade Google detta system, och nu ser datortekniken bakom, eller AI-tekniken, på översättningarna i sitt sammanhang istället för i bit för bit. Det handlar om att göra det möjligt för AI teknik att lära sig mer och mer efter hand och förstå språksammanhang som de kanske aldrig tidigare handskats med.

Detta har gjort att Google Translate har blivit avsevärt bättre än tidigare. Googles nya teknik i Google Translate är konstruerat av ett djupt neuronnätverk, vilket är en form av artificiell intelligens, skriver NyTeknik om i en artikel. Denna version av Google translate har gjort fler framsteg den senaste tiden än vad man gjort med tjänsten på 10 år.

Tjänsten har hittat ett eget språk

Något som uppmärksammats i diskussionen om den nya AI-tekniken i Google Translate är att tekniken kan ha tagit fram ett eget språk. Något som vissa tycker är lite skrämmande. Den neurala tekniken som Google tagit fram har förbryllar sökjätten själv, skriver Techworld IDG. När AI kunde översätta från engelska till koreanska, och efter det från koreanska till japanska utan att gå mellanväg i engelska språket, upptäckte man att A- tekniken tagit stora framsteg och det syntes ett första tecken på överföring av inlärning, istället för att tjänsten bara jämförde glosor med varandra. Man skulle kunna säga att tekniken kommit på ett eget språk som förstår ordens bakomliggande grund.