Kontorets arbetsmiljö kan påverka din hälsa negativt

Arbetsmiljön måste vara bra för att du ska må bra och för att du ska kunna sköta ditt jobb. Men tyvärr är långt ifrån alla arbetsplatser exemplariska och faktorer som kontorets utformning, städning, sociala förhållanden, påverkansmöjligheter och arbetsbelastning är några saker som starkt kan påverka hur vi mår.

Vår prestation och vårt mående påverkas negativt av dålig arbetsmiljö, och det är olika faktorer som väger in här. En så simpel sak som ett ostädat och rörigt kontor kan påverka arbetsmiljön negativt, så att exempelvis satsa på bra kontorsservice är viktigt.

Kontorslandskapet påverkar oss

Det är vanligt att jobba i ett öppet kontorslandskap. Men frågan är hur det egentligen påverkar oss? När man jobbar tillsammans med många personer i samma rum är det lätt att det blir rörigt, inte bara rörigt i form av stökig miljö, utan också på så vis att vi störs av vår omgivning. Man får inte glömma att alla kontorslandskap inte är samma, vissa är tysta och andra är högljudda. Att jobba i ett landskap som representerar sistnämna, påverkar oss mycket. Konstanta ljud som brummande fläkt eller tickande klocka är inte så farliga i längden eftersom det är en vanesak. Men ljud som telefonsamtal, knapprande på datorer, ringsignaler och sorliga diskussioner påverkar prestationen, skriver Dagens Nyheter. Det påverkar även vår förmåga att uppfatta men kan också trigga igång stressymptom.

Sambandet mellan arbetssituation och hälsa

I en artikel från Expressen kan man läsa om att det finns ett mycket som stödjer det faktum att personer som upplever hög kravställning och arbetsbelastning men har små påverkansmöjligheter tenderar att må sämre. Mobbing på arbetsplatsen i form av utfrysning eller pikande kommentarer tar också hårt, de personer som utsätts för det har större risk att drabbas av depressionssyndrom. Om man dessutom upplever ett dåligt stöd från chef och kollegor löper man en högre risk att drabbas av utmattning syndrom. Dess är arbetsmiljöfrågor som alla arbetsplatser måste arbeta mot att förhindra, och man får inte glömma att det är viktigt att upptäcka brister innan det är försent och att lyssna på de anställda.

Unga är hårt drabbade

Tyvärr visar nya siffror på att unga människor är högt representerande bland dem som har en dålig arbetsmiljö. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att arbetsskadestatistiken visar på att antalet skadeanmälningar om olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar som utbrändhet ökar varje år, särskilt bland unga i åldrarna 19-24 år.