Jämställda löner

Arbetsgivare har ansvar över att ge sakliga löner, men trots det har kvinnor lägre löner än sina manliga kollegor. En liten inkomstskillnad syns inte mycket på kort sikt, men på lång sikt blir den tydlig.

På i stort sett alla arbetsplatser förekommer individuell lönesättning, vilket automatiskt bidrar till att alla anställda inte får samma lön. Ibland kanske alla anställda inte heller ska ha samma lön på grund av utav sin utbildning och sitt ansvar. Men individuell lönesättning blir problematiskt om män systematiskt får högre lön än kvinnor, trots samma utbildningsnivå.

jämställd lönOsaklig lönesättning

Män har idag 11 % högre lön än kvinnor och det är inte på grund av att de har högre utbildning, mer ansvar eller mer erfarenhet. Det är snarare tvärt om att kvinnor har högre utbildning, mer ansvar och mer arbetslivserfarenhet, men ändå har kvinnor lägre lön. Att arbetsgivare ger lägre lön till anställda på grund av exempelvis kön är osakligt och inte i enlighet med lagen. Som arbetsgivare är det därför en god idé att kartlägga sina anställdas lön gentemot dess kompetens. Detta går till exempel att göra med Pihr.se. Förekommer det att kvinnor återkommande har lägre lön än männen, är det ett tydligt tecken på att företaget behöver jämna ut inkomstskillnaderna mellan männen och kvinnorna på företaget. För varför ska männen få mer betalt för samma jobb?

En liten löneskillnad blir stor i längden

Att ha 11 % lägre lön än sin manliga kollega kanske inte svider så jättemycket i plånboken på kort sikt. Kanske att din manliga kollega kan äta några fler uteluncher för det. Men efter tio månader har din manliga kollega fått en extra lön på grund av påslaget av 11% på sin lön för varje månad. Alltså påverkar små inkomstskillnader mycket ur ett längre tidsperspektiv.