Dynamik med IP-telefoni

Knapprande från datorer, telefoner som ringer och kollegor som pratar sinsemellan. Mycket forskning tyder på att vi producerar stresshormon i öppna, bullriga kontorslandskap. För att komma till bukt med bullret krävs smarta lösningar som kan utvidga begreppet ”kontor” till att handla om olika typer av mötesplatser – som inte nödvändigtvis är på samma plats jämt.

Ett sätt att underlätta för folk att umgås och konferera är att lyfta sin telefoni till nätet. Ett bra tips är att skaffa IP-telefoni för företag från Soluno. Soluno  tillhandahåller smarta lösningar för företag som vill expandera sin verksamhet och underlätta för kollegorna att mötas på andra platser. Genom att dra ut telefonen från jacket och låta folk mötas aktivitetsbaserat kommer du motverka stress och andra negativa känslor som uppstår i för bullriga miljöer.

Prestation och kreativitet

I en artikel i dn.se kan vi läsa om hur forskning visar att ojämna ljudnivåer skapar trötta och stressade medarbetare. Och visst finns det olika öppna kontorslandskap – vissa är bullrigare än andra. Det viktiga är att fokusera på att de som behöver koncentration kan få smyga undan eller variera sin arbetsplats. Något som blivit allt mer populärt är ”lekfulla” kontor som inreds som nöjesparker eller med olika naturteman. Att integrera lek och arbete kan vara gynnande för kreativiteten. Det upplöser också osunda hierarkiförhållanden, men riskerar också att sudda ut gränserna mellan lek och arbete.

Varför inte inreda kontoret i olika zoner? För inspiration kan man läsa den här artikeln i gp.se där man skapat olika zoner för att skapa rörlighet och dynamik. Nackdelen med fast marktelefoni är just att det motverkar rörligheten och gör arbetet för stillasittande. För en lyckad arbetsinsats krävs variation, och det är det som nya innovationer inom telekom kan erbjuda. Ett hett tips för arbetsgivaren, alltså.