Är din katt försäkrad?

Om du har en katt är det klokt att ha den försäkrad. Det finns nämligen många faror som kan drabba din fyrfota vän. Det gäller även innekatter.

Det finns försäkringar som är helt nödvändiga: du bör försäkra hemmet, eventuella fordon och barn, om du har några. Men du bör också försäkra dina husdjur. Nöj dig dock inte med första bästa försäkring, utan ta tid på dig och jämför kattförsäkringar innan du bestämmer dig. Då kan du vara säker på att hitta en försäkring som passar dig och dina behov, och också din katt och dess behov. Har du flera katter kan det rent av vara så att det bästa är att försäkra dem hos olika bolag, men det är mycket ovanligt att det är så.

Om du behöver skaffa försäkringar utöver hemförsäkring, bilförsäkring och barnförsäkring, beror på den egna situationen – om du har husdjur, båt eller fritidshus, hur beroende du är av en eventuell partners inkomst, hur hög lön du har själv och vilka försäkringar du har genom jobbet eller din fackförening.

Katter lever farligt

Det är nog tur att katter har nio liv, för de möter många risker i vardagen. Det rör sig både om traumatiska skador, som bett och sår, och sjukdomar, skriver Upsala Nya tidning. Källan är en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, där forskare har granskat data om 300 000 katter, data som hämtats från försäkringsbolaget Agria. Faktorer som spelar in är bl.a. följande:

  1. Kön – hankatter behövde veterinärvård oftare än honkatter.
  2. Ålder – unga och gamla katter behöver vård oftare än ”medelålders”.
  3. Ras – huskatter är oftare utomhus, och skadar sig därför oftare. Å andra sidan drabbas siameser, burmakatter och abessinier oftare av sjukdomar.

Genom att teckna en separat kattförsäkring gör du det möjligt för dig själv att ge din katt bästa möjliga vård i händelse av skada eller sjukdom. Under perioden från 1998 till 2013 ökade antalet försäkrade katter med flera hundra procent, skriver Svenska Dagbladet.