Nyckeln till ett framgångsrikt företag

Unik säljpoäng

Hitta det unika i verksamheten

Även om ordet entreprenör är ett låneord från franskan är det intressant att det börjar med det svenska ordet ”en”. Framgångsrikt entreprenörskap handlar nämligen ofta om att hitta minst en särskiljande faktor, som skiljer ut den egna verksamheten från konkurrenterna.

Framgångsrikt företagande handlar ofta om att särskilja sig. Det behöver inte handla om att vara det enda företag som erbjuder en tjänst eller en produkt. Man kan som entreprenör hitta sin nisch genom att vara unik på andra sätt.

Det kan finnas utrymme för mer än en verksamhet av samma typ, även på en liten ort. Det är dock viktigt att verksamheterna skiljer sig åt på något sätt. Att hitta sin nisch kan kännas som en truism, men det är skillnaden mellan att vinna och att försvinna för många entreprenörer. Genom att titta på konkurrenterna, och se vad de inte för, kan man se vad man själv bör göra.

Några sätt att sticka ut på är de följande:

1. Lägre priser. I det ständigt pågående kriget mellan Coca-Cola och Pepsi har det senare företaget ibland lyckats ta viktiga marknadsandelar, bl.a. genom att fördubbla storleken på flaskorna utan att höj priset. För ett företag som deltar i offentliga upphandlingar är priset inte sällan den viktigaste konkurrensfaktorn.

2. Val av målgrupp. För att återknyta till exemplet i föregående punkt: Pepsi var ett av de första företagen som i sin marknadsföring riktade in sig på svarta amerikaner. Det sågs inte med blida ögon av alla, men många uppskattade att läskföretaget undvek rasistiska stereotyper i sin reklam, något som annars var vanligt på 1940-talet. Än idag är Pepsi större än Coca-Cola i östra Kanada, framför allt i de fransktalande delarna.

3. Högre kvalitet. I en tid när personbilarna blir allt mer lika, och samma fordon kan säljas under olika namn och modellbeteckningar, finns det fortfarande tillverkare som skiljer ut sig. Vad är exempelvis skillnaden mellan Skoda, BMW och Toyota? Det finns naturligtvis många skillnader, men rent allmänt kan sägas att Skoda har prioriterat låga priser, BMW har prioriterat kvalitet, och Toyota har blivit världens största biltillverkare genom att lägga sig någonstans mitt emellan.

 

4. Bättre service. När man hör detta tänker man kanske framför allt på försäljning av fysiska varor. Men servicetänkandet är minst lika viktigt för den som säljer tjänster, framför allt inom B2B-segmentet. Det kan t.ex. handla om IT-tjänster, där kunden för det mesta inte nöjer sig med installation av ett system, utan också vill ha hjälp om något skulle gå fel.

5. Mer miljöhänsyn. Många vill idag leva så miljövänligt som möjligt. Försäljningen av KRAV-märkt ökar hela tiden, och det blir också allt vanligare att privatpersoner ”plastbantar” eller ”kemikaliesanerar”. Även om en del av dessa åtgärder också ifrågasätts är det uppenbart att det finns ett intresse för miljövänliga produkter och tjänster.

6. Närhetsprincipen, som på många sätt är intimt förknippad med miljöhänsyn. Närproducerat har blivit ett ledord för många, eftersom produkter som produceras nära konsumenten inte behöver transporteras lika långt. Men det finns också de som struntar i miljön och som ändå omhuldar närhetsprincipen, helt enkelt eftersom de vill stödja lokala entreprenörer.